Werkwijze

Behandelmogelijkheden bestaan uit

 • Voorlichting en advies
  Bijvoorbeeld met betrekking tot voeding, rust en/of beweging, de bodem waarop wordt getraind, stalmanagement en rijtechnieken ter bevordering van herstel en ter voorkoming van herhaling.
 • Echografie
  Met echografie kunnen spieren, pezen, ligamenten (banden) en soms zenuwen en bloedvaten in beeld worden gebracht. Hierdoor zijn ze te beoordelen op hun kwaliteit, vorm en functie. Geïrriteerd of gescheurd peesweefsel, gewrichtsontstekingen, kalkvorming en/of spierscheuringen worden hiermee zichtbaar. Door het gebruik van echografie als onderzoeksmethode kan ik veel nauwkeuriger vaststellen wat de omvang en de ernst van de blessure is. Bij acute klachten is er altijd eerst contact met een dierenarts alvorens ik mijn behandeling op start. Een vroegtijdige diagnose kan het verergeren van blessures voorkomen. 
 • Massage 
  Ter verbetering van de circulatie, het normaliseren van spierspanning en het verminderen van zwellingen
 • Mobilisaties 
  Ter verbetering van de bewegingsvrijheid en gewrichtsmobliteit.
 • Oefentherapie 
  Ter vermindering van stijfheid en ter verbetering van spierkracht, stabiliteit, mobiliteit en coördinatie
 • Laser therapie
  Verschillende onderzoeken tonen aan dat lasertherapie positieve effecten heeft op de genezing van pezen, wonden en ontstekingen.
 • Medical Taping
  De tape werkt door het liftende effect van de tape op de huid. Fasciale structuren worden geprikkeld en het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt aangezet met als resultaat een sneller herstel van diverse klachten en blessures. VetkinTape

Zowel honden als paarden behandel ik op locatie. Op die manier zijn zij het meest ontspannen. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van het onderzoek en de behandeling. 

Laser therapie

Waarom lasertherapie?

Laser staat voor Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, oftewel monochromatisch coherente lichtgolven. Verschillende onderzoeken tonen aan dat lasertherapie positieve effecten heeft op de genezing van pezen, wonden en ontstekingen. Daarnaast heeft een recent onderzoek uit Amerika aangetoond dat lasertherapie als aanvulling op de fysiotherapeutische behandeling bij sportpaarden met rugpijn het effect van de behandeling versterkt.

De werking van lasertherapie

Het toepassen van lasertherapie leidt tot:

Bijwerkingen of contra-indicaties

Simpel gezegd is lasertherapie niets anders dan het overbrengen van energie door middel van licht. Licht bestaat uit kleine pakketjes energie, fotonen genaamd. Energie is nodig op plaatsen waar het lichaam processen op moet starten of aan de gang moet houden. De fotonen die door de laser worden afgegeven dringen het weefsel binnen en worden geabsorbeerd door de mitochondriën. Dit zijn kleine energie producerende fabriekjes in een cel. De energie van de laser wordt in deze fabriekjes omgezet in ATP. In ATP wordt energie opgeslagen. Je kunt het zien als het betaalmiddel voor alle processen in de cel die energie kosten, zoals celgroei en cel herstel. 

 • Verdwijnen van ontstekingen, bijvoorbeeld gewrichts- of peesontstekingen
 • Snellere genezing van verwondingen door het stimuleren van de biochemische reactie van de cel  
 • Toename van elasticiteit van het herstelde weefsel, bijvoorbeeld bij pezen en banden.
 • Verminderde littekenvorming (huid of pezen)
 • Stimulatie van het immuunsysteem
 • Pijnverlichting door stimulatie van hormonen (endorfine, ook wel gelukshormoon) en een verhoogde afgifte van serotonine (neurotransmitter). Serotonine heeft en inhiberende werking, dit wil zeggen een remmende werking, op pijnverwerking en geeft daardoor snelle en effectieve pijnverlichting.

Er treden weinig of geen vervelende bijverschijnselen of neveneffecten op. Lasertherapie is echter wel gevaarlijk voor de ogen. Om die reden wordt er altijd een veiligheidsbril opgezet.

Lasertherapie wordt effectief ingezet bij:
 • Peesblessures
 • Gewrichtsontstekingen
 • Bandletsel
 • Spierproblemen
 • Rugproblemen
 • Acute wonden
 • Oudere wonden 
 • Bloeduitstortingen
 • Littekens
 • Mok
 • Artrose
 • Kapotte mondhoeken 

Hoe intensief is een laserbehandeling?

Het is belangrijk dat de juiste hoeveelheid energie in het juiste aantal keren wordt overgebracht. Dat verschilt per aandoening. Te weinig energie heeft geen effect, maar ook overdosering geeft niet het gewenste effect. Daarnaast is ook de lichtfrequentie van groot belang. Hiermee kan worden bepaald of de energie op de juiste plek terecht komt. Het kan in acute gevallen, zoals bij peesblessures, nodig zijn om de therapie drie keer per week te herhalen voor een x aantal weken.

Echter is lasertherapie geen op zichzelf staande behandeling en pas ik naast de laserbehandeling altijd andere fysiotherapeutische behandelstrategieën toe. Ieder paard en ieder probleem is immers uniek en dat vereist een behandeling op maat met beweegadviezen gericht op het specifieke probleem en het paard in kwestie.

Echografie

Om jezelf dierenfysiotherpeut te mogen noemen volg je eerst de vierjarige HBO-studie fysiotherapie. Hierna volgt een tweejarige opleiding tot dierenfysiotherapeut.  In mijn werk als humaan fysiotherapeut heb ik mezelf gespecialiseerd in echografie. Deze beeldvormende onderzoeksmethode pas ik al ruim 4 jaar toe binnen de praktijk waar ik nog steeds 3 dagen per week werkzaam ben. Het percentage fysiotherapiepraktijken dat echografie toepast is de afgelopen jaren sterk gestegen en blijft toenemen. Echter is deze trend nog niet doorgezet naar de dierfysiotherapiepraktijken. 

Wat houdt Echografie precies in?
Bij Echografie worden geluidsgolven door middel van een ultrageluidkop (‘transducer’) het lichaam in gestuurd. Voor een goede geleiding van de geluidsgolven wordt gel aangebracht tussen de transducer en de huid. Het kan zijn dat het dier hiervoor gedeeltelijk geschoren dient te worden. De geluidsgolven worden door de verschillende weefsels in het lichaam deels geabsorbeerd en deels teruggekaatst. Hiermee wordt een beeld gevormd. Deze geluidsgolven zijn niet schadelijk voor mens en dier. 

Met echografie kunnen spieren, pezen, ligamenten (banden) en soms zenuwen en bloedvaten in beeld worden gebracht. Hierdoor zijn ze te beoordelen op hun kwaliteit, vorm en functie. Geïrriteerd of gescheurd peesweefsel, gewrichtsontstekingen, kalkvorming en/of spierscheuringen worden hiermee zichtbaar. Door het gebruik van echografie als onderzoeksmethode kan ik veel nauwkeuriger vaststellen wat de omvang en de ernst van de blessure is. Bij acute klachten is er altijd eerst contact met een dierenarts alvorens ik mijn behandeling op start. Een vroegtijdige diagnose kan het verergeren van blessures voorkomen. Dieren zijn meesters in compenseren, waardoor er vaak uitgebreide problematiek ontstaat bij een late diagnose.

In mijn humane werk helpt echografie mij om mijn patiënt te coachen en hem te behoeden voor zijn eigen fanatisme en enthousiasme. Te vroeg terugkeren in de sport lijdt vaak tot een terugval of een vertraagd herstel. Het zien van de schade op weefselniveau vergroot bij de patiënt het inzicht in de klacht en zorgt voor meer begrip van het te doorlopen behandeltraject. Ik heb gemerkt dat dit voor paardeneigenaren ook geldt. Daarnaast helpt het mij om mijn laserbehandeling veel gerichter toe te passen en de effectiviteit van mijn behandeling tussentijds en achteraf te evalueren. Hierdoor kan ik het behandeltraject nauwkeurig monitoren en zo nodig bijstellen. 

Tarieven

Paard
INTAKE
Anamnese, Fysiotherapeutisch onderzoek, 1e behandeling, Verslaglegging en intakeverslag dierenarts

Echografisch onderzoek

FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING PAARD
Bewegingstherapie, massage, adviezen
Hond
INTAKE
Anamnese, Fysiotherapeutisch onderzoek, 1e behandeling, Verslaglegging en intakeverslag dierenarts

Echografisch onderzoek

FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING HOND
Bewegingstherapie, massage, adviezen
Overig
VERSLAGLEGGING VOOR DE EIGENAAR
Verslaglegging van intake en behandeling
Reiskosten

BIJ GECOMBINEERDE AFSPRAKEN WORDEN DE REISKOSTEN VERDEELD

In een straal van 20 km rond de postcode 5271 AL Sint-Michielsgestel worden er geen reiskosten berekend. Boven de 20 km worden onderstaande tarieven gehanteerd

20 - 40 km

€ 5

40 – 60 km

€ 10

60 – 80 km

€ 20

80 – 100 km

€ 30

> 100

€ 40
Administratie

FACTURATIE-, HERINNERINGS- EN AANMANINGSKOSTEN

Facturatiekosten

€ 10

Herinneringskosten

€ 20

Aanmaningskosten

€ 30

Verzekeringen

Vergoeding vindt alleen plaats wanneer behandeling plaatsvindt op verwijzing van een dierenarts en de betreffende dierenfysiotherapeut geregistreerd en praktiserend lid is van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren (NVFD).

Indien de klachten van paard of hond door toedoen van een ander (hond of mens) zijn ontstaan, kunnen de kosten van behandeling (mogelijk gedeeltelijk) vallen onder de dekking van de WA-verzekering van de veroorzaker.

Gezelschapsdier

Er zijn verschillende verzekeringsmaatschappijen die pakketten aanbieden waarin dierfysiotherapie (gedeeltelijk) wordt vergoed. De Hema, Petplan, Proteq, Ohra en Inshared vergoeden vanuit een aantal pakketten (een deel) dierfysiotherapie, dit verschilt per verzekering. Wanneer dierfysiotherapie (gedeeltelijk) wordt vergoed kan de dierenfysiotherapeut op de nota het chipnummer vermelden.

Paard

De kosten voor diefysiotherapie zijn bij een aantal verzekeringsmaatschappijen (Hippozorg, EFO en Equine Risk) opgenomen in de meest uitgebreide ziektekostenpolis. Deze vergoeden geheel of gedeeltelijk de therapie, onder bepaalde voorwaarden.

Dierfysiotherapie Marly

Marly Coppens

Sint Michielsstraat 15
5271 AL Sint-Michielsgesel

+31 6 370 120 17

Betaal gegevens

BTW : NL203887955B01

BANK : NL90 KNAB 0257 7255 39

KVK : 72356030


Lid van volgende organisaties: NVFD - Keurmerk Fysiotherapie - VvAA 
Copyright 2018 - Alle rechten voorbehouden.